A Confraría de Pescadores como Corporación Privada | LIBROS NÁUTICOS | Pesca Profesional | Librería Náutica cartamar. Libros Náuticos. Cartas Náuticas | Libreria nautica Cartamar. Libros nauticos. Cartas nauticas.

Catálogo - LIBROS NÁUTICOS - Pesca Profesional

A Confraría de Pescadores como Corporación Privada

A Confraría de Pescadores como Corporación Privada

Autor: María Salomé Taboada Mella
Editorial: Xunta de Galicia
Año de edición: 2.006
9788445342626
Encuadernación: rústica
101 pág.
16,5 x 23,0 cm.
9,00€
Contenido:

A confraría de pescadores como corporación privada. A confraría de pescadores gremial, a sociedade de socorro mutuo e o pósito marítimo de pescadores. Análise orgánica, funcional, xurídica e contable. Especial referencia ao caso galego.

Índice:


INTRODUCCIÓN

1. AS PRIMEIRAS CONFRARÍAS DE PESCADORES E AS SÚAS FEDERACIÓNS
1.1. Discusión doutrinal sobre a orixe das confrarías de pescadores. Incerteza cronolóxica
1.2. Distribución xeográfica das máis antigas confrarías de pescadores
1.3. Motivos da xerminación das confrarías de pescadores
1.4. A organización inicial das confrarías de pescadores: o gremio, a confraría, a confraría gremial
1.5. As federacións ou irmandades de confrarías

2. A CONFRARÍA DE PESCADORES GREMIAL (ATA FINS DO SÉCULO XIX)
2.1. Condicións de acceso
2.2. Composición
2.3. Estrutura orgánica e funcional
2.4. Funcións e finalidades
2.5. As ordenanzas ou estatutos
2.6. Réxime xurídico. Antecedentes

3. AS SOCIEDADES DE SOCORROS MUTUOS (FINS DO SÉCULO XIX-1906)
3.1. Situación conxuntural: a disolución dos gremios
3.2. Natureza, tipoloxía e funcións
3.3. Réxime xurídico

4. OS PÓSITOS MARÍTIMOS DE PESCADORES (1906-1936)
4.1. Situación conxuntural: o intervencionismo do Estado en materia social
4.2. Natureza
4.3. Composición
4.4. Estrutura orgánica e funcional
4.5. Funcións e finalidades
4.6. As unións de pósitos

5. A CONTABILIDADE NA CONFRARÍA GREMIAL, NA SOCIEDADE DE SOCORROS MUTUOS E NO PÓSITO
5.1. Introdución
5.2. Suxeitos encargados de levar a contabilidade
5.3. Controis contables
5.4. Metodoloxía contable

BIBLIOGRAFÍA

Precio: 9,00 €, I.V.A. incluido (4%)

[ Volver ]