Submarinismo na costa galega | LIBROS NÁUTICOS | Submarinismo. Pesca submarina | Submarinismo y Apnea | Librería Náutica cartamar. Libros Náuticos. Cartas Náuticas | Libreria nautica Cartamar. Libros nauticos. Cartas nauticas.

Catálogo - LIBROS NÁUTICOS - Submarinismo. Pesca submarina - Submarinismo y Apnea

Submarinismo na costa galega

Submarinismo na costa galega

Autor: Juan Carlos Rodríguez
Editorial: Lea
Año de edición: 1.994
9788488553862
Encuadernación: rústica
88 pág.
20,5 x 29,5 cm.
10,00€
Contenido:

O obxectivo é satisface-las carencias divulgativas deste deporte no contexto galego. Juan Carlos Rodríguez, redactor e colaborador habitual da revista Apnea é mergullador e pescador submarino. Realizou distintas reportaxes a medios de comunicación galegos e españois.

A obra que presenta é didáctica e documental. É o primeiro intento de ofrecer a tódolos interesados pola natureza submarina, un manual asequible ó neófito e iniciado nesta práctica deportiva. Describe o contexto no que se atopa o submarinista galego. Cóbrese deste xeito un vacío existente no noso país e se pon a primeira pedra dunha futura colección específica desta nova paixón polo mundo do silencio.

Galicia, ademáis de se-la área xeográfica máis occidental da península ibérica, representa unha costa distinta e diversa. É aquí onde converxe unha costa de acantilados e rompentes cunhas rías e restingas nas que o mar ten o seu descanso. Tamén as illas ofrecen o marco natural dun espacio singular e diferente que propicia a consideración de parques naturais integrais, cubrindo ademais a función biolóxica e defensiva de protexe-las rías dos temporais do Atlántico.

É neste mundo onde o submarinismo, e tódlas súas disciplinas, se desenvolve e ten incluso o seu máximo esplandor. Xosé Luis González "alma mather" da Semana Internacional de Cine Submarino de Vigo tocou a gloria en Corea alcanzando a medalla de prata no Campionato do Mundo de Fotografía Submarina. O notable nivel dos pescadores submarinos galegos, o nacemento de Clubes diseminados pola xeografía galega, nos obriga a dicir que o deporte submarino está en alza e logrando éxitos renombrados.

Esta guía didáctica e documental sobre o submarinismo en Galicia é o primeiro intento de ofrece a tódolos interesados pola natureza submarina, un manual asequible ó neófito e iniciado nesta práctica deportiva. Cúbrese deste xeito un vació existente no noso país e se pon a primeira pedra dunha futura colección específica desta nova paixón polo mundo do silencio.Índice:

Limiar

1. A METEROLOXÍA E O CLIMA
Leis da temperatura
Leis dos ventos
Leis de humidade
As nubes
2. ELEMENTOS NÁUTICOS
Presión atmosférica
A temperatura
O vento, aire en movemento
3. TIPOS DE COSTA
Arco Cantábrico
Arco Ártabro
Arco Fistérrico
Arco das Rías Baixas
Arco Miniano-Duriense
4. MERGULLO RECREATIVO
Equipo de mergullador
Primeira inmersión
Titulación
5. A FOTOGRAFÍA SUBMARINA
Breve historia
Iniciación á fotografía
Fotógrafos galegos
6. ARQUEOLOXÍA SUBMARINA
7. INVESTIGACIÓN SUBMARINA
8. PESCA SUBMARINA
A pequena historia
A preparación física
O material
Tipos de pesca
As especies
Pesca submarina e furtivismo
Pesca e ecoloxía
Regras básicas da pesca submarina
Xosé Viña, novo campión do mundo (Perú 94)
Decreto 429/1993 do 17 novembro
Cartas marinas
9. PREVENCIÓN PARA O MERGULLADOR
Contraindicacións
Factores de risco
O frío
Apnea
10. INSPECCIÓN E VIXILANCIA PESQUEIRA
Organización administrativa
Organización operativa
Zona de cobertura
Funcións
Medios materiais
Dirección técnica
11. RELACIÓN DE CLUBES ADSCRITOS Á FEGAS
12. SALVAMENTO MARÍTIMO
13. CÁMARAS HIPERBÁRICAS EXISTENTES NA COMUNIDADES GALEGAPrecio: 10,00 €, I.V.A. incluido (4%)

[ Volver ]